Održana 36. sednica Opštinskog veća opštine Priboj

0

Danas je održano 36. po redu zasedanje Opštinskog veća opštine Priboj. Na dnevnom redu našlo se pet tačaka za utvrđivanje, kao i tekuća pitanja u okviru kojih se razmatraju molbe i zahtevi građana.

Doneta je Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Priboj, što je zakonski i predviđeno.

Takođe, danas je doneto i Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka za popunjavanje položaja, odnosno načelnika Opštinske uprave, kojim su u Komisiju imenovani Boris Mrdović, diplomirani pravnik, Kristina Papan, diplomirani politikolog i Marija Raković, diplomirani pravnik. Zadatak Konkursne komisije je da sprovede izborni postupak za izbor načelnika Opštinske uprave Priboj.

Opštinsko veće donelo je Odluku o naknadi štete poljoprivrednim proizvođačima maline na teritoriji opštine Priboj, nastale kao posledica elementarnih nepogoda u 2017. godini. Odlukom je uređen postupak, način isplate naknade štete, uslovi koje proizvođači treba da ispune i način regulisanja međusobnih obaveza. Akt će biti prosleđen Skupštini opštine na usvajanje, nakon čega će malinari moći da podnose zahteve. Obračun visine naknade štete po svakom podnetom zahtevu, odnosno proizvođaču koji ispunjava uslove po ovoj Odluci, dobija se množenjem količine predate maline i jedinstvene osnovice za sve proizvođače, koja iznosi 20 dinara po kilogramu, što predstavlja procenat umanjenja roda maline usled elementarnih nepogoda. Naknada štete može se vršiti isključivo onim proizvođačima maline sa teritorije opštine Priboj, koji su u 2017. godini imali registrovano poljoprivredno gazdinstvo i poseduju dokaz o količini predate maline nadležnim otkupljivačima, odnosno vlasnicima hladnjača.

Danas je donet Program o raspodeli i korišćenju sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u opštini Priboj za 2018. godinu, a članovi Veća razmotrili su i Skupštini opštine prosledili na usvajanje Izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Priboj za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

TV LAVplus


OSTAVITE SVOJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here