OGLAS ZA POSAO: Kompaniji “Sloboda” Čačak

0

Kompaniji “Sloboda” Čačak potrebni inženjeri.

POSLODAVAC: KOMPANIJA “SLOBODA” AD
Naziv posla: DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŽENJER – smer: proizvodno mašinstvo
Broj traženih izvršilaca: 6
Opis posla: diplomirani mašinski inženjer – smer proizvodno mašinstvo
Obrazovanje: VII stepen stručne spreme
Radno iskustvo: bez obzira na radno iskustvo
Vrsta zaposlenja:na neodređeno vreme
Mesto rada: Čačak

Naziv posla: DIPLOMIRANI INŽENJER – smer: studije vremena i pokreta/rada/
Broj traženih izvršilaca: 2
Opis posla: diplomirani inženjer za rad na normiranju mašina
Obrazovanje: VII stepen stručne spreme – svi inženjeri koji su upućeni na normiranje mašina (FON,….)
Radno iskustvo: bez obzira na radno iskustvo
Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme
Mesto rada: Čačak

OSTALO:
Kandidati koji se jave na oglas treba da ispunjavaju sledeće uslove:
-da su državljani Republike Srbije,
-da imaju visoku stručnu spremu
Kandidati koji se jave na oglas uz molbu i biografiju (CV), dužni su da dostave sledeće dokaze:
-diplomu o stručnoj spremi (ili overena fotokopija dipolome),
-izvod iz matične knjige rođenih
Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Čačak, odnosno zaključno sa 8. 6. 2018.
Molbe sa traženim dokazima dostaviti na adresu: Kompanija „Sloboda“ AD, RJ „Pravni i kadrovski poslovi“, Ratka Mitrovića bb, Čačak.
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati.

ADRESA: RATKA MITROVIĆA BB, 32000 ČAČAK
Telefon: 032/515-0903
Lice za kontakt:Dobrivoje Arsenijević
Trajanje konkursa: 8. 6. 2018. godine

 

Izvor: NSZ, filijala Čačak, Epicentar press, BMedia.rs


OSTAVITE SVOJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here