Ministar Lončar u Skupštini o Predlogu zakona o presađivanju organa

0

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, izjavio je da Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa, pruža mogućnost svakom punoletnom građaninu Srbije da zabrani, u pisanom ili usmenom obliku, darivanje svojih organa kao i mogućnost porodici da to učini ukoliko se umrli član o tome nije izjasnio.

Jedna od novina tog predloženog zakona, prema Lončarevim rečima, jeste pojednostavljenje postupka davanja pristanka za presađivanje organa, uz izbegavanje nepotrebnih finansijskih troškova vođenja registra, odnosno uvodi se zabrana o darivanju ljudskih organa davaoca.

Lončar, je u parlamentu obrazlažući zakon rekao da je osnovni razlog njegovog donošenja povećanje donacija organa, kao i povećanje broja uspešno obavljenih presađivanja organa, uz smanjenje liste čekanja.

On je naveo da je bilo potrebno da se ta oblast sistemski potpuno uredi, odnosno da se utvrde uslovi o postizanju standarda kvaliteta i bezbednosti ljudskih organa za presadivanje i uslova rada i nacina organizacije zdravstvenog sistema, kako bi se postigla visoka zastita ljudskog zdravlja.

Kaže i da zakon donosi precizno definisanje zdravstvenih institucija i ustanova za obavljanje poslova presađivanja, odnosno uzimanja organa i bolnica za darivanje organa.

Lončar je rekao i da će se doneti nacionalni program presadivanja organa jedinstven na teritoriji Srbije, sa jasnim procedurama I postupcima, uz jedinstven informacioni sistem, a da nadzor nad sprovodenjem zakona ostati u nadleznosti Uprave za biomedicinu.

Kada je reč o Predlogu zakona o ljudskim ćelijama i tkivu, Lončar je rekao da donosi pojednostavljene procedure izdavanja dozvole zdravstvenim ustanovama za obavljanje poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i jedinstveni infortmacioni sistem.

Prema njegovim rečima, jedna od novina je i pojednostavljivanje postupka davanja pristanka za primenu ljduskih tkiva.

On je dodao da se Predlogom zakona o ljudskim ćelijama i tkivima definiše koje zdravstvene ustanove mogu podneti zahtev za obavljanje poslova u toj oblasti, kao i koji su uslovi koje banke ljudskih tkiva treba da ispunjavaju.

Govoreći o Predlogu zakona o psihoatkivnim supstancama, Lončar je rekao da se njime predviđa Centar za monitoring droga i zavisnosti od droga s ciljem praćenja stanja i predlaganjem mera.


OSTAVITE SVOJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here