Promene u rukovodstvu na FTN u Čačku

FOTO: BusPlus

Prof. dr Danijela Milošević, nova je dekanka Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.

Ona je na tu dužnost stupila 1. decembra 2018.

Osnovni biografski podaci:

Rođena je 25. decembra 1967. godine u Čačku, gde je kao nosilac diplome Vuk Karadžić završila osnovnu školu i gimnaziju “Filip Filipović”, smer programer 1986. godine. Iste godine se kao stipendista Tehničkog remontnog zavoda u Čačku upisuje na Vojno-tehnički fakultet “General armije Ivan Gošnjak” u Zagrebu, smer Informatika. Diplomirala je prva u klasi 1991. godine sa prosečnom ocenom 8.55 i dobija zvanje diplomirani inženjer informatike – softverska podrška.

Nakon diplomiranja radila je na projektovanju i realizaciji informacionog sistema osiguravajućeg društva “Triglav” u Zagrebu.

Od 1991. do 1994. godine radi u Tehničkom remontnom zavodu kao projektant baza podataka. Od 1994. godine radi na Tehničkom fakultetu u Čačku. Magistrirala je 1996. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, kod prof. dr Vladana Devedžića sa temom “Objektno-orijentisane baze znanja ekspertnih sistema”. Doktorsku tezu pod nazivom “Ontološko inženjerstvo u inteligentnim tutorskim sistemima” pod mentorstvom prof. dr Vladana Devedžića je odbranila 22.05.2007. na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

U toku 1998. godine provela je 8 meseci na istraživačkim studijama iz oblasti Inteligentnih tutorskih sistema na Univerzitetu u Atini, Grčka.

U toku 2003. godine provela je 2 meseca na studijskom boravku na Univerzitetu u Brajtonu, Engleska.

Objavila je preko 70 naučnih i stručnih radova i koautor je poglavlja u knjizi “Nove tehnologije modelovanja u inteligentnim edukativnim sistemima” u izdanju Springer-Verlah kompanije.

Autor je monografije “Ontološko modeliranje u inteligentnim tutorskim sistemima”, udžbenika “Računarstvo i informatika” i koautor udžbenika “Praktikum za razvoj web aplikacija” u izdanju Tehničkog fakulteta u Čačku.

Istraživačka delatnost:

Oblasti njenih istraživanja su ontologije, inteligentni edukativni sistemi i elektronsko učenje.

Učestvovala je na brojnim naučnim projektima, a i autor je ili koautor bogatog opusa naučnih radova i publikacija.

Redovni profesor je na Katedri za informacione tehnologije.

Dosadašnji dekan kojem je istekao mandat, prof. dr Nebojša Mitrović, sada je na mestu prodekana za nauku i međunarodnu saradnju.


IZVOREpicentar press, FTN
Dobro došli na portal BMedia.rs, sve vesti na ovom portalu su informativnog karaktera i nemaju nameru uvrede ili povrede integriteta ličnosti. Svi sadržaji u obliku video i foto materijala su vlasništvo njihovih autora, molimo Vas da nas kontaktirate za označavanje autora ili uklanjanje fotografija na [email protected]