Gorivo opet skuplje, kakav će biti novi udar na naš džep?

FOTO: Reflektor

U skladu sa Zakonom o akcizama Vlada je objavila nove dinarske iznose akciza usklađene sa rastom potrošačkih cena u 2018. godini.

Nove, više akcize na derivate nafte su objavljene u Službenom glasniku i primenjivaće se od 01.februara

Ovako izgledaju važeće i usklađene akcize za tri najvažnija derivata:

*Važeće akcize* 

Bezolovni benzin RSD/l 54,94
Gasna ulja RSD/l 56,50
TNG RSD/kg 42,90

Vrsta akciznog proizvodaUsklađeni
iznos 
akcize
Derivati nafte
1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12
50 00)
59,58
RSD/lit
2) bezolovni 
benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710
12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)
56,04
RSD/lit
3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00,
2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00,
2710 20 15 00, 27
10 20 17 00 i 2710 20 19 00)
57,63
RSD/lit
4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i
2710 19 25 00)
67,17
RSD/kg
5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)43,76
RSD/kg

 


Dobro došli na portal BMedia.rs, sve vesti na ovom portalu su informativnog karaktera i nemaju nameru uvrede ili povrede integriteta ličnosti. Svi sadržaji u obliku video i foto materijala su vlasništvo njihovih autora, molimo Vas da nas kontaktirate za označavanje autora ili uklanjanje fotografija na [email protected]