OSTALO JE MALO VREMENA ZA PRIJAVU: Konkurs za obuku 200 novih vatrogasaca

FOTO: MUP

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 200 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 9. aprilom 2019. godine.

Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava sledeće uslove:

  1. da je državljanin Republike Srbije
  2. da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs
  3. da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa
  4. da ima završenu srednju školu
  5. da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova
  6. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije
  7. da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti

Napominjemo, da pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs.


Dobro došli na portal BMedia.rs, sve vesti na ovom portalu su informativnog karaktera i nemaju nameru uvrede ili povrede integriteta ličnosti. Svi sadržaji u obliku video i foto materijala su vlasništvo njihovih autora, molimo Vas da nas kontaktirate za označavanje autora ili uklanjanje fotografija na [email protected]