Grad Čačak opredelio 40 miliona dinara za aktivne mere zapošljavanja

FOTO: MatrixStudio

Grad Čačak je opredelio 40 miliona dinara za programe aktivnih mera zapošljavanja.

Sredstva će biti utrošena za programe stručne prakse, javnih radova i novo zapošljavanje. Ova tri projekta grad samostalno finansira, dok je samozapošljavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta Republike Srbije.

Nedostatak radnog iskustva predstavlja najveći problem mladima u toku potrage za poslom. Iz tih razloga sve je veći broj mladih koji aplaciraju za stručnu praksu a ove godine smo za tu meru planirali 12 miliona dinara.

Pored radnog iskustva, mogućnosti polaganja stručnog ispita, praktikantima će biti isplaćivana i novčana naknada.

Cilj ove mere je da mladi postanu konkurentniji na tržištu rada. Ove godine priliku za stručnom praksom dobiće 52 mlade osobe različitih obrazovnih profila među kojima dominiraju ekonomska i pravna struka.