Doneta odluka o pripajanju Visoke škole strukovnih studija u Čačku Fakultetu tehničkih nauka u Kragujevcu

Foto: GZS

Vlada Srbije donela je 3. oktobra odluku o spajanju uz pripajanje Visoke škole tehničkih strukovnih studija u Čačku i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Ovom odlukom, objavljenom u Službenom glasniku, vrši se statusna promena – spajanje uz pripajanje Visoke škole tehničkih strukovnih studija u Čačku sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Naime, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu preuzima imovinu, prava i obaveze Visoke škole tehničkih strukovnih studija Čačak, sa bilansnim stanjem na dan 1. septembra 2019. godine.

Fakultet tehničkih nauka preuzima zaposlene na Visokoj školi tehničkih strukovnih studija kao i matične knjige studenata, arhivu i drugu evidenciju Visoke škole tehničkih strukovnih studija Čačak.

Tako će Visoka škola tehničkih strukovnih studija prestati da radi danom brisanja iz registra kod nadležnog suda.

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu uskladiće statut i druge opšte akte, kao i organizaciju i rad, sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Kako se navodi, studenti Visoke škole tehničkih strukovnih studija Čačak upisani na studijske programe zaključno sa školskom 2019/2020. godinom nastavljaju studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, u skladu sa zakonom.

Do dobijanja rešenja o izmeni dozvole za rad Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Visoka škola tehničkih strukovnih studija Čačak nastavlja izvođenje akreditovanih studijskih programa, u skladu sa važećom dozvolom za rad.


IZVORGZS / eKapija
Dobro došli na portal BMedia.rs, sve vesti na ovom portalu su informativnog karaktera i nemaju nameru uvrede ili povrede integriteta ličnosti. Svi sadržaji u obliku video i foto materijala su vlasništvo njihovih autora, molimo Vas da nas kontaktirate za označavanje autora ili uklanjanje fotografija na [email protected]