USLOVI KORIŠĆENJA​

 • U daljem tekstu su definisani uslovi saradnje između kompanije Milan Barbarić PR Bmedia 022 (u daljem tekstu Kreativna agencija BMedia) i korisnika usluga naše kompanije, posetioca web sajta i drugih koji žele da pristupe usluzi ili da je koriste.

  Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja:

  Korišćenje usluga i pristup veb lokaciji

  Pristupanjem I korišćenjem veb sajta www.bmedia.rs, ili koristećI bilo koju uslugu koju nudimo, pristajete na poštovanje I prihvatanje uslova korišćenja koji su opisani u nastavku. Ukoliko se ne slažete sa ovim odredbama I uslovima korišćenja, molimo vas da se suzdržite od korišćenja veb sajta naše kompanije ili naših usluga.

  Opšte odredbe

  Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo kompanije Milan Barbarić PR Bmedia 022 i kao takvi predstavljaju ugovor između kompanije Milan Barbarić PR Bmedia 022, registrovane u Republici Srbiji sa matičnim brojem: 66090086 i poreskim brojem PIB:112420000, i korisnika naših usluga, posetioca sajta i svih onih koji žele da pristupe usluzi kompanije Milan Barbarić PR Bmedia 022. Ovim ugovorom se utvrđuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta kompanije i naših usluga.

  Prihvatanje ponude

  Pre bilo kakvih radova i otpočinjanja projekta u vaše ime, potrebno je odobrenje za nastavak, odnosno da ste saglasni da se krene sa projektom. Plaćanje vašeg depozita (avansa) će se smatrati vašim ovlašćenjem za nastavak, ako se u ovoj fazi zatraže sredstva. Ako ne, takvo odobrenje mora biti dato u pisanoj formi – putem e-maila ili pismom. Nijedan projekat neće otpočeti dok ne dobijemo odobrenje.

  Garancija i vlasništvo

  Svaki izrađen veb sajt od strane nas, a za klijenta, ima garanciju 30 dana. Nakon ovog perioda, i zato što je našim klijentima omogućen potpuni pristup svim datotekama sajta, ne možemo prihvatiti odgovornost ukoliko je veb sajt hakovan, oboren ili nefunkcionalan, jer mi više nemamo potpunu kontrolu nad načinom na koji se veb sajt koristi.

  Softveri uz pomoć kojih se koristi veb sajt i koji su povezani sa veb sajtom, kao što su WordPress ili WordPress dodaci postaju vaše vlasništvo i vaša je odgovornost da obezbedite da se takav softver ažurira pravovremeno, kako bi se osigurao kontinuirani rad veb sajta. Kao dodatnu uslugu, mi nudimo pakete za održavanje sajta koji pokrivaju ažuriranje softvera.

  Vlasništvo nad projektom, kodom i dizajnom pripada klijentu, koji je ujedno i odgovoran za sve informacije koje se nalaze na sajtu.

  Kreativna agencija BMedia zadržava prava jedino na potpis u dnu sajta kao izvođač projekta i autor.

  Plaćanje i depozit

  Pre bilo kakvih aktivnosti neophodno je izvršiti avansnu uplatu, koja je ujedno i mera obezbeđenja kako za ljudske, tako i za tehničke resurse Kreativne agencije BMedia. Avansna uplata iznosi 50% od ukupne cene projekta, osim ukoliko ponudom nije definisan manji ili veći procenat avansne uplate u zavisnosti od veličine i tipa projekta. Mi ćemo iskoristiti naše zakonsko pravo da tražimo kamatu u skladu sa privrednim pravom, ukoliko klijent nije isplatio dugovanja ili ukoliko je probio rok za plaćanje (navedenu valutu plaćanja).

  Svi iznosi (novčana sredstva) uplaćeni Kreativnoj agenciji BMedia su nepovratni, jer su mera obezbeđenja i rezervisanja kako ljudskih, tako i tehničkih resursa i garancija su da se radi na projektu. Ukoliko se uplati više od onoga što se duguje po predračunu, ostatak će ostati na vašem računu kao kredit, što se može koristiti za bilo koju uslugu koju nudimo.

  Uplata avansa (depozita) će se uzeti kao vaša namera da nastavite saradnju do završetka projekta za koji smo angažovani i obavezuje vas da izvršite punu uplatu kada se projekat završi.

  Poverljive informacije

  Kreativna agencija BMedia ne želi preko svog veb sajta da dobija poverljive informacije, te da bi se one klasifikovale kao poverljive neophodno je potpisati ugovor o poverljivosti u kom će biti sve jasno definisano. Kreativna agencija BMedia će svakoj osobi pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, prava na privatnost, imovinu i intelektualnu svojinu.

  Korišćenje našeg sajta i odricanje odgovornosti

  Ne postoji nikakva naplata za pristup sajtu, osim ukoliko postoji vaša obaveza da platite cenu komunikacione veze (interneta) koju ste koristili da biste posetili sajt. Pristupate veb sajtu na sopstvenu odgovornost. Naše usluge su namenjene isključivo punoletnim osobama. Vaš pristup sajtu može biti onemogućen, ograničen ili ukinut bilo kada ukoliko se primeti zloupotreba sajta sa vaše strane na bilo koji način. Ne možemo garantovati da će stranica biti prikazivana bez grešaka i da će data-centar uvek obezbediti raspoloživost iste. Sadržaj na veb sajtu se može promeniti bez prethodne najave.

  Kreativna agencija BMedia neće biti ni na koji način odgovorna za bilo kakvu netačnost ili grešku u vezi sa informacijama i materijalima koji su pronađeni i objavljeni. Neovlašćena upotreba veb sajta, narušavanje bezbednosti, zloupotreba pristupnih podataka može dovesti do potraživanja štete i-/ ili će biti krivično delo kažnjivo prema važećem krivičnom zakonu.

  Autorska prava i intelektualna svojina

  Nije dozvoljeno kopiranje i zloupotreba informacija na našem veb sajtu, kao ni materijala sa istog. Ne smete da reprodukujete ili distribuirate na bilo koji način informacije preuzete sa veb-sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, video, kod i-/ ili softver bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ukoliko postoji dugme za deljenje sadržaja, moguće je izričito na taj način deliti sadržaj.

  Izmene uslova korišćenja I kontakt

  Kreativna agencija BMedia može izmeniti uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Za sva pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas na info@bmedia.rs.